9. Danov splav - odomykanie Hrona 2017

17_odomykanie_hrona_01.jpg
17_odomykanie_hrona_02.jpg
17_odomykanie_hrona_03.jpg
17_odomykanie_hrona_04.jpg
17_odomykanie_hrona_05.jpg
17_odomykanie_hrona_06.jpg
17_odomykanie_hrona_07.jpg
17_odomykanie_hrona_08.jpg
17_odomykanie_hrona_09.jpg
17_odomykanie_hrona_10.jpg
17_odomykanie_hrona_11.jpg
17_odomykanie_hrona_12.jpg
17_odomykanie_hrona_13.jpg
17_odomykanie_hrona_14.jpg
17_odomykanie_hrona_15.jpg
17_odomykanie_hrona_16.jpg
17_odomykanie_hrona_17.jpg
17_odomykanie_hrona_18.jpg
17_odomykanie_hrona_19.jpg
17_odomykanie_hrona_20.jpg
17_odomykanie_hrona_21.jpg
17_odomykanie_hrona_22.jpg
17_odomykanie_hrona_23.jpg
17_odomykanie_hrona_24.jpg
17_odomykanie_hrona_25.jpg
17_odomykanie_hrona_26.jpg
17_odomykanie_hrona_27.jpg
17_odomykanie_hrona_28.jpg
17_odomykanie_hrona_29.jpg
17_odomykanie_hrona_30.jpg
17_odomykanie_hrona_31.jpg
17_odomykanie_hrona_32.jpg
17_odomykanie_hrona_33.jpg
17_odomykanie_hrona_34.jpg
17_odomykanie_hrona_35.jpg
17_odomykanie_hrona_36.jpg
17_odomykanie_hrona_37.jpg
17_odomykanie_hrona_38.jpg
17_odomykanie_hrona_39.jpg
17_odomykanie_hrona_40.jpg
17_odomykanie_hrona_41.jpg
17_odomykanie_hrona_42.jpg
17_odomykanie_hrona_43.jpg
17_odomykanie_hrona_44.jpg
17_odomykanie_hrona_45.jpg
17_odomykanie_hrona_46.jpg
17_odomykanie_hrona_47.jpg
17_odomykanie_hrona_48.jpg
17_odomykanie_hrona_49.jpg
17_odomykanie_hrona_50.jpg
17_odomykanie_hrona_51.jpg
17_odomykanie_hrona_52.jpg
17_odomykanie_hrona_53.jpg
17_odomykanie_hrona_54.jpg