Čata – Szentendre 2019 Propo

 In aktualita, propozície

Usporiadateľ :   VK HRON Kalná nad Hronom

Termín :               15. – 18. augusta 2019

Vedúci :               Jozef Kubovič, e-mail: joe@vk-hron.sk

Miesto :                Hron, Dunaj

Trasa :                 Čata – Leányfalu

Počet km/obtiažnosť : cca 60 km / ZWC

Stravovanie :     z vlastných zdrojov,

Ubytovanie :       vo vlastných stanoch a spacích vakoch

Doprava :            Transit + vlastnými autami

Plavidlá :             vlastné, klubové

Odchod :             vo štvrtok 15. augusta 2019 o 10:00 hod

Účastnícky poplatok : nečlenovia klubu: 10,- €, členovia klubu dostanú príspevok na dopravu

Uzávierka prihlášok : záväzne do 3. augusta 2019! Použi prihlasovací formulár

Poznámka :         každý účastník si sám hradí dopravu a poplatky za  táborenie  (ak pôjdeme do kempu, cca 1500,- Ft/os/noc)
Každý si prinesie popruhy na naviazanie lode!

Program: 

štvrtok 15. augusta 2019

10:00 hod odchod z Levíc do lodenice, naloženie lodí, odchod do Čaty (Hron, rkm 21,5)
cca 12:00 – nasadnutie na vodu
plavba po trase Čata (Hron, rkm 21,5) – Kamenica (rkm 3), cca 18 km
táborenie na voľnom priestore

piatok 16. augusta 2019

Kamenica (Hron, rkm 3),
plavba po trase Kamenica (Hron, rkm 3) – Visegrád (Dunaj, rkm 1695) cca 24 km
táborenie kemping                     

sobota 17. augusta 2019

Visegrád (Dunaj, rkm 1695)
plavba po trase Visegrád (Dunaj, rkm 1695) – Szentendre (Szentendrei D. rkm 10) cca 24 km,
táborenie v kempe

nedeľa 18. augusta 2019

Szentendre (Szentendrei D. rkm 10)
koniec splavu, prehliadka mesta, odchod domov

 

Recent Posts

Leave a Comment