Čata – Szentendre 2020

 In aktualita, propozície

Propozície na stiahnutie v .pdf

Usporiadateľ :   VK HRON Kalná nad Hronom

Termín :               27. – 30. augusta 2020

Vedúci :               Jozef Kubovič, e-mail: joe@vk-hron.sk

Miesto :                Hron, Dunaj

Trasa :                 Čata – Leányfalu

Počet km/obtiažnosť : cca 66 km / ZWC

Stravovanie :     z vlastných zdrojov,

Ubytovanie :       vo vlastných stanoch a spacích vakoch

Doprava :            Transit + vlastnými autami

Plavidlá :             vlastné, klubové

Odchod :             vo štvrtok 27. augusta 2020 o 10:00 hod z Levíc

Účastnícky poplatok : nečlenovia klubu: 10,- €, členovia klubu dostanú príspevok na dopravu

Uzávierka prihlášok : záväzne do 15. augusta 2020! Použi prihlasovací formulár
 Počet účastníkov je limitovaný, členovia VK HRON budú uprednostnení!

Poznámka :         každý účastník si sám hradí dopravu a poplatky za  táborenie  (ak pôjdeme do kempu, cca 1500,- Ft/os/noc)
Každý si prinesie popruhy na naviazanie lode!

V prípade potreby môžu byť podmienky a program splavu upravené! 

Program: 

štvrtok 27. augusta 2020

10:00 hod odchod z Levíc do lodenice, naloženie lodí, odchod do Čaty (Hron, rkm 21,5)
cca 12:00 – nasadnutie na vodu
plavba po trase Čata (Hron, rkm 21,5) – Kamenica (rkm 3), cca 18 km
táborenie na voľnom priestore

piatok 28. augusta 2020

Kamenica (Hron, rkm 3),
plavba po trase Kamenica (Hron, rkm 3) – Nagymaros (Dunaj, rkm 1693) cca 26 km
táborenie kemping                     

sobota 29. augusta 2020

Visegrád (Dunaj, rkm 1693)
plavba po trase Visegrád (Dunaj, rkm 1693) – Szentendre (Szentendrei D. rkm 10) cca 22 km,
táborenie v kempe

nedeľa 30. augusta 2020

Szentendre (Szentendrei D. rkm 10)
koniec splavu, prehliadka mesta, odchod domov

Recent Posts

Leave a Comment