Čata – Leányfalu 2018 Propo

 In aktualita, propozície

Usporiadateľ :   VK HRON Kalná nad Hronom

Termín :               23. – 26. augusta 2018

Vedúci :               Jozef Kubovič, e-mail: joe@vk-hron.sk

Miesto :                Hron, Dunaj

Trasa :                 Čata – Leányfalu

Počet km/obtiažnosť : cca 60 km / ZWC

Stravovanie :     z vlastných zdrojov,

Ubytovanie :       vo vlastných stanoch a spacích vakoch

Doprava :            Transit + vlastnými autami

Plavidlá :             vlastné, klubové

Odchod :             vo štvrtok 23. augusta 2018 o 12:00 hod

Účastnícky poplatok : nečlenovia klubu: 10,- €, členovia klubu dostanú príspevok na dopravu

Uzávierka prihlášok : záväzne do 10. augusta 2018! Použi prihlasovací formulár

Poznámka :         každý účastník si sám hradí dopravu a poplatky za  táborenie  (ak pôjdeme do kempu, cca 1500,- Ft/os/noc)
Každý si prinesie popruhy na naviazanie lode!

Program: 

štvrtok 23. augusta 2018

12:00 hod odchod z Levíc do lodenice, naloženie lodí, odchod do Čaty (Hron, rkm 21,5)
cca 13:30 – nasadnutie na vodu
plavba po trase Čata (Hron, rkm 21,5) – Kamenín (rkm 10),
táborenie na Ostrove lásky

piatok 24. augusta 2018

Kamenín (Hron, rkm 10),
plavba po trase Kamenín (Hron, rkm 10) – Pilismarót(Dunaj, rkm 1703) cca 22 km
táborenie kemping                     

sobota 25. augusta 2018

Pilismarót (Dunaj, rkm 1703)
plavba po trase Pilismarót (Dunaj, rkm 1703) – Dunabogdány (Szentendrei D. rkm 28) cca 15 km,
zastávka Visegrád (Dunaj rkm 1695) vychádzka na hrad, atrakcie, obed, táborenie v kempe

nedeľa 26. augusta 2018

Dunabogdány (Szentendrei D. rkm 28)
plavba po trase Dunabogdány (Szentendrei D. rkm 28) – Leányfalu (Szentendrei D. rkm 15) cca 13 km
koniec splavu, odchod domov

propozície v.pdf

Recent Posts

Leave a Comment