Ipeľ 2021

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:                  VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                          28. – 30. mája 2021
Vedúci:                          Jozef Kubovič, +421 903 378 925, joe@vk-hron.sk
Miesto:                           Ipeľ
Trasa:                            Kubáňovo – Chľaba
Počet km/obtiažnosť:    38 km / ZWC
Stravovanie:                  z vlastných zásob,
Ubytovanie:                   vo vlastných stanoch a spacích vakoch, voľné táborenie
Doprava:                       obecný autobus, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:   piatok 28. mája o 16.30 hod
Poznámka:            každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                      do 20. mája 2021,  použi prihlasovací formulár
Poplatky:                       nečlen klubu: 30,-€/osoba, mládež 20,-€/osoba

Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!

Splav sa uskutoční s dodržaním aktuálnych pandemických opatrení.

Program:

Piatok:
do 16.30      zraz v lodenici v Kalnej, naviazanie lodí, naloženie materiálu
17.00          odchod do Kubáňova (rkm 38), táborenie na voľnej ploche,

Sobota:
plavba do Malé Kosihy (rkm 18) cca 20 km (prenáška hate Ipeľský Sokolec),
táborenie na voľnej ploche pri hati

Nedeľa:
plavba do Chľaby, 18 km, cca 16:00  ukončenie splavu, balenie, odchod domov

Recent Posts

Leave a Comment