Malý Dunaj 2019

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:               VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                         14. – 16. júna 2019
Vedúci:                         Jozef Kubovič, +421 903 378 925, joe@vk-hron.sk
Miesto:                          Malý Dunaj
Trasa:                           Jelka – Madarász – Tomášikovo
Počet km/obtiažnosť: cca 45 km / ZWB
Stravovanie:                z vlastných zásob,
Ubytovanie:                 vo vlastných stanoch a spacích vakoch
Doprava:                       vlastnými autami, lode prívesom VK Hron + strešné nosiče
Naväzovanie lodí:       piatok 14. júna o 16.30 hod
Poznámka:                    každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                     do 8. júna 2019,  použi prihlasovací formulár Poplatky: nečlenovia dospelí 5 € / osoba (manip. popl.)

Program:

Piatok:
do 16.30      zraz v lodenici v Kalnej, naviazanie lodí, naloženie materiálu 17.00          – odchod do Blahovej – Madarászu
do 19.00      príchod do „Park Madarász“, táborenie, posedenie

Sobota:
09:00                    presun do Jelky,
10:30 – 18.00       plavba do Madarászu cca 24 km,

Nedeľa:
do 10.30               balenie tábora, presun  vozidiel do cieľa
10.30 – 15.00       plavba do Tomášikova, cca 15 km
cca 15.30              ukončenie, balenie, odchod domov

Recent Posts

Leave a Comment