Malý Dunaj 2020

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:              VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                         26. – 28. júna 2020
Vedúci:                         Jozef Kubovič, +421 903 378 925, joe@vk-hron.sk
Miesto:                         Malý Dunaj
Trasa:                           Nová Dedinka – Eliášovce – Blahová
Počet km/obtiažnosť:          cca 40 km / ZWB
Stravovanie:                z vlastných zásob,
Ubytovanie:                 vo vlastných stanoch a spacích vakoch vodácka základňa Eliášovce
Doprava:                       vlastnými autami, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:      piatok 26. júna o 16.30 hod
Poznámka:                   každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                     do 20. júna 2020,  iba cez prihlasovací formulár!
Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!
Poplatky: nečlenovia dospelí 5 € / osoba (manip. popl.)

Rámcový program:

Piatok:
do 16.30     zraz v lodenici v Kalnej, naviazanie lodí, naloženie materiálu
17.00          – odchod do Eliášoviec
do 19.00     príchod do na táborisko , táborenie, posedenie

Sobota:
09:00                    presun do Novej Dedinky,
10:30 – 18.00      plavba do kempu cca 22 km,

Nedeľa:
do 10.30              balenie tábora, presun  vozidiel do cieľa
10.30 – 15.00      plavba do Blahovej, cca 15 km
cca 15.30             ukončenie, balenie, odchod domov

Recent Posts

Leave a Comment