Malý Dunaj 2021

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:               VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                         18. – 20. júna 2021
Vedúci:                         Jozef Kubovič, +421 903 378 925, joe@vk-hron.sk
Miesto:                          Malý Dunaj
Trasa:                           Potôň – Jahodná – Trstice
Počet km/obtiažnosť: cca 40 km / ZWB
Stravovanie:                z vlastných zásob,
Ubytovanie:                 vo vlastných stanoch a spacích vakoch, – kemping Jahodná (Alba Regia)
Doprava:                       vlastnými autami, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:         piatok 18. júna o 16.30 hod
Poznámka:                    každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                     do 13. júna 2021,  použi prihlasovací formulár
Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!
Poplatky: nečlenovia dospelí 15 € / osoba (manip. popl.)

Recent Posts

Leave a Comment

ipel