Výročná členská schôdza 2024

 In aktualita

POZOR, ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých členov a priaznivcov na
Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 23. marca 2024 o 15:00 hod po brigáde.
Ak chceme niečo riešiť, tak Vaša účasť (členov) je nutná!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľa
3. Prijatie, vylúčenie členov
4. Správa o činnosti v roku 2023
5. Správa o hospodárení v roku 2023
6. Správa revíznej komisie
7. Občerstvenie
8. Plán činnosti na rok 2024 (návrh je tu)
9. Návrh rozpočtu na rok 2024
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Nezabudnite, že VČS je vhodná príležitosť zaplatiť členské príspevky na rok 2024. Kto nezaplatí do 31.3.2024 automaticky prestáva byť členom VK Hron (Smernica o členstve). Členské poplatky:

Kategória brigády klubový príspevok Známka ZVR  Známka KST
žiaci    ( do 14 r. ) 0 € 2,- € 2,- € 3,40 €
dorast ( 15-18 r. ), 0 € 5,- € 2,- € 4,60 €
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.) 0-8 € 5,- € 4,-€ 4,60 €
dospelí 0-8 € 10,- € 4,-€ 7,00 €
Recommended Posts
Showing 2 comments
    pingbacks / trackbacks

    Leave a Comment