Výročná členská schôdza 2022

 In aktualita

Pozývame všetkých členov a priaznivcov na
Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 5. marca 2022 o 14:00 hod.
Ak chceme niečo riešiť, tak Vaša účasť (členov) je nutná!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľa
3. Prijatie, vylúčenie členov
4. Správa o činnosti v roku 2021
5. Správa o hospodárení v roku 2021
6. Správa revíznej komisie
7. Občerstvenie
8. Plán činnosti na rok 2022 (návrh je tu)
9. Návrh rozpočtu na rok 2022
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Nezabudnite, že VČS je vhodná príležitosť zaplatiť členské príspevky na rok 2022. Kto nezaplatí do 31.3.2022 automaticky prestáva byť členom VK Hron (Smernica o členstve). Členské poplatky:

Kategória brigády klubový príspevok Známka ZVR  Známka KST
žiaci    ( do 14 r. ) 0 € 2,- € 2,- € 3,40 €
dorast ( 15-18 r. ), 0 € 5,- € 2,- € 4,60 €
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.) 0-8 € 5,- € 4,-€ 4,60 €
dospelí 0-8 € 10,- € 4,-€ 7,00 €
Recommended Posts

Leave a Comment