Výročná členská schôdza 2023

 In aktualita

Pozývame všetkých členov a priaznivcov na
Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 11. marca 2023 o 14:00 hod.
Ak chceme niečo riešiť, tak Vaša účasť (členov) je nutná!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľa
3. Prijatie, vylúčenie členov
4. Správa o činnosti v roku 2022
5. Správa o hospodárení v roku 2022
6. Správa revíznej komisie
7. Občerstvenie
8. Plán činnosti na rok 2023 (návrh je tu)
9. Návrh rozpočtu na rok 2023
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

Nezabudnite, že VČS je vhodná príležitosť zaplatiť členské príspevky na rok 2023. Kto nezaplatí do 31.3.2023 automaticky prestáva byť členom VK Hron (Smernica o členstve). Členské poplatky:

Kategória brigády klubový príspevok Známka ZVR  Známka KST
žiaci    ( do 14 r. ) 0 € 2,- € 2,- € 3,40 €
dorast ( 15-18 r. ), 0 € 5,- € 2,- € 4,60 €
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.) 0-8 € 5,- € 4,-€ 4,60 €
dospelí 0-8 € 10,- € 4,-€ 7,00 €
Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment