Výročná členská schôdza 2020

 In aktualita

Pozývame všetkých členov a priaznivcov na
Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 7. marca 2020 o 14:00 hod.
Ak chceme niečo riešiť, tak Vaša účasť (členov) je nutná! Súčasťou VČS je aj voľba výboru.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľa
3. Prijatie, vylúčenie členov
4. Správa o činnosti v roku 2019
5. Správa o hospodárení v roku 2019
6. Správa revíznej komisie
7. Voľba výboru a Revíznej komisie
8. Spolupráca klubu s ďalšími subjektmi – ZVaR, KST, obec, Červený kríž
9. Občerstvenie
10. Plán činnosti na rok 2020 (návrh je tu)
11. Návrh rozpočtu na rok 2020
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Nezabudnite, že VČS je vhodná príležitosť zaplatiť členské príspevky na rok 2020. Kto nezaplatí do 31.3.2020 automaticky prestáva byť členom VK Hron (Smernica o členstve). Členské poplatky:

Kategória brigády klubový príspevok Známka ZVR  Známka KST
žiaci    ( do 14 r. ) 0 € 2,- € 2,- € 3,40 €
dorast ( 15-18 r. ), 0 € 5,- € 2,- € 4,60 €
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.) 0-8 € 5,- € 4,-€ 4,60 €
dospelí 0-8 € 10,- € 4,-€ 7,00 €
Recommended Posts

Leave a Comment