Výročná členská schôdza 2019

 In aktualita

Pozývame všetkých členov a priaznivcov na
Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 9. marca 2019 o 14:00 hod.
Ak chceme niečo riešiť, tak Vaša účasť je potrebná!

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba pracovných komisií, zapisovateľa, overovateľa
3. Prijatie, vylúčenie členov
4. Správa o činnosti v roku 2018
5. Správa o hospodárení v roku 2018
6. Správa revíznej komisie
7. Voľba výboru a Revíznej komisie
8. Návrh na úpravu stanov klubu
9. Spolupráca klubu s ďalšími subjektmi – ZVaR, KST, obec, Červený kríž
10. Občerstvenie
11. Plán činnosti na rok 2019 (návrh je tu)
12. Návrh rozpočtu na rok 2019
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Nezabudnite, že VČS je vhodná príležitosť zaplatiť členské príspevky na rok 2019. Kto nezaplatí do 31.3.2019 automaticky prestáva byť členom VK Hron (Smernica o členstve). Členské poplatky:

Kategória brigády klubový príspevok Známka ZVR  Známka KST
žiaci    ( do 14 r. ) 0 € 2,- € 2,- € 2,80 €
dorast ( 15-18 r. ), 0 € 5,- € 2,- € 4,00 €
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.) 0-8 € 5,- € 4,-€ 4,00 €
dospelí 0-8 € 10,- € 4,-€ 6,40 €
Recommended Posts

Leave a Comment