Kalendár turistických akcií na rok 2021

predbežná verzia

6. marca 2021 Výročná členská schôdza
Lodenica Kalná
2. – 5. apríla 2021 Weľkonočné wody a hory
WWII / 50 km, turistika
10. apríla 2021 Danov splav (Odomykanie Hrona)
Kalná – Jur Nad Hronom,  ZWC / 16 km
23. – 25. apríla 2021 Čistenie riečky Muráň
Licince – Bretka, WW I / cca 15 km
28. – 30. mája 2021 Splav Ipľa
Ipeľ, Kubáňovo – Chľaba, ZWC / cca 50 km,
18. –20. júna 2021 Malý Dunaj
ZWB/50 km
júl – august 2021 Víkendy v lodenici
lodenica Kalná nad Hronom
7. augusta 2021 Hronfest
Hudobný festival v lodenici
19. – 22. augusta 2021 Čata – Szentendre
Hron, Dunaj, ZWC / cca 70 km
18. septembra 2021 Hronský Triatlon
Hron, Kalná nad Hronom, súťaž beh, bicykel, kajak
9. októbra 2021 Zamkýnanie Hrona
Hron, Žarnovica – Brehy, ZWC / 14 km
18. decembra 2021 Vianoce v lodenici
Lodenica Kalná nad Hronom
31. decembra 2021 Silvester v lodenici
Lodenica Kalná nad Hronom