Kalendár turistických akcií na rok 2020

7. marca 2020 Výročná členská schôdza
Lodenica Kalná
28.marca 2020 Jarná brigáda
Lodenica Kalná
30. mája 2020 Danov splav Hrona (Odomykanie Hrona)
Kalná – Jur Nad Hronom,  ZWC / 16 km
26. –28. júna 2020 Malý Dunaj
ZWB/50 km
júl – august 2020 Víkendy v lodenici
lodenica Kalná nad Hronom
8. augusta 2020 Hronfest
Hudobný festival v lodenici
20. – 23. augusta 2020 Čata – Szentendre
Hron, Dunaj, ZWC / cca 70 km
19. septembra 2020 Hronský Triatlon
Hron, Kalná nad Hronom, súťaž beh, bicykel, kajak
10. októbra 2020 Zamkýnanie Hrona
Hron, Žarnovica – Brehy, ZWC / 14 km
14. novembra 2020 Nočný orientačný pretek na Ružíne
Ružín, ZWA/20 km, Kamikse Košice
19. decembra 2020 Vianoce v lodenici
Lodenica Kalná nad Hronom
31. decembra 2020 Silvester v lodenici
Lodenica Kalná nad Hronom