2 percentá z dane

 In aktualita, documents

aktualizované 15.4.2020

Lehota pre podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane bola predĺžená.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (2%) za rok 2019 môžete podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 z.č. 67/2020). Podľa informácií z Finančnej správy SR: ,,Obdobie pandémie na tento účel trvá do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.“
Novinkou je aj možnosť podať vyhlásenie o poukázaní dane na ktoromkoľvek daňovom úrade na území SR, jeho pobočke resp. kontaktnom mieste.

Ako darovať 2 % z Vašich už zaplatených daní pre Vodácky klub Hron Kalná nad Hronom

Prosíme Vás, VENUJTE NÁM 2 % Z VAŠEJ ZAPLATENEJ DANE! Prostriedky získané týmto spôsobom chceme v zmysle zákona použiť na rozvoj nášho klubu a na organizáciu športových aktivít pre širokú verejnosť.

Naše údaje:
Názov: Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom
Sídlo: Kalná nad Hronom, Mieru 129/20, 935 32
IČO: 17640199
Predvyplnené tlačivo “Vyhlásenia o poukázaní…” na stiahnutie v .pdf

POSTUP:
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tejto žiadosti požiadajte zamestnávateľa (vyznačte X), aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”:

Ukážka z tlačiva
ukážka z tlačiva “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania…

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte Vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak Vám to spôsobuje ťažkosti, doručte v dostatočnom predstihu tlačivá k nám a my sa postaráme o zvyšok.

Recent Posts

Leave a Comment

Lodenica