2 percentá z dane pre VK HRON

 In aktualita, documents

aktualizované 24.1.2024

Prosíme Vás, VENUJTE NÁM 2 % Z VAŠEJ ZAPLATENEJ DANE! Prostriedky získané týmto spôsobom chceme v zmysle zákona použiť na rozvoj nášho klubu a na organizáciu športových aktivít pre širokú verejnosť.

Ako darovať 2 % z Vašich už zaplatených daní pre Vodácky klub Hron Kalná nad Hronom

Naše údaje:
Názov: Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom
Sídlo: Kalná nad Hronom, Mieru 129/20, 935 32
IČO: 17640199

Predvyplnené tlačivo „Vyhlásenia o poukázaní…“ na stiahnutie v .pdf

POSTUP:
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tejto žiadosti požiadajte zamestnávateľa (vyznačte X), aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane„:

Ukážka z tlačiva
ukážka z tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania…

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (resp. 3 %, ak ste dobrovoľník) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
3. Vyplňte Vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na ktorýkoľvek Daňový úrad . Ak Vám to spôsobuje ťažkosti, doručte v dostatočnom predstihu tlačivá k nám a my sa postaráme o zvyšok.

Recent Posts
Lodenica