2 percentá z dane

 In aktualita, documents

Ako darovať 2 % z Vašich už zaplatených daní pre Vodácky klub Hron Kalná nad Hronom

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňovník (fyzická aj právnická osoba) oprávnený poukázať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe – nepodnikateľskému subjektu.
Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom spĺňa kritériá stanovené zákonom a nachádza sa v Zozname prijímateľov, ktorý registruje Notárska komora SR. Prosíme Vás preto, VENUJTE NÁM 2 % Z VAŠEJ ZAPLATENEJ DANE!

Prostriedky získané týmto spôsobom chceme v zmysle zákona použiť na rozvoj nášho klubu. Chceme rozšíriť rady mladých členov a umožniť im naplno sa zapojiť do atraktívnych disciplín vodáckeho športu. K tomu potrebujeme nevyhnutne doplniť a obnoviť materiálno – technické vybavenie.

Naše údaje:
Názov: Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom
Sídlo: Kalná nad Hronom, Mieru 129/20, 935 32
IČO: 17640199
Predvyplnené tlačivo “Vyhlásenia o poukázaní…” na stiahnutie v .pdf

POSTUP:
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tejto žiadosti požiadajte zamestnávateľa (vyznačte X), aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”:

Ukážka z tlačiva
ukážka z tlačiva “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania…

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte Vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak Vám to spôsobuje ťažkosti, doručte v dostatočnom predstihu tlačivá k nám a my sa postaráme o zvyšok.

Recent Posts

Leave a Comment

Lodenica