XIII. Danov splav – odomykanie Hrona 1.5.2021 + VČS klubu

 In aktualita, propozície, Uncategorized

13. ročník splavu Hrona venovaného pamiatke Dana Lukáča s odomknutím Hrona v náhradnom termíne
v sobotu 1. mája 2021
spojený s Výročnou členskou schôdzou VK Hron

Trasa:           Kalná (lodenica) – Turá, cca 7 km / ZWC
Vedúci:         J. Kubovič

Program:
do 09:30 hod – zraz účastníkov v lodenici v Kalnej
10:00 hod – symbolické odomknutie Hrona, spomienka na kamaráta, štart splavu
cca 13:00 hod – ukončenie splavu, presun do lodenice v Kalnej
cca 14:00 hod – Výročná členská schôdza, občerstvenie, posedenie v lodenici

Poplatok: (manipul. poplatok, občerstvenie, doprava lodí /nie osôb)
členovia klubu (klubov na Hrone): 3 €, mládež 1 €
nečlenovia 5 €, mládež 2 €
Prihlášky: záväzne najneskôr do 27. apríla 2021 pomocou webového formulára
Poznámka: – každý si prinesie popruhy na priviazanie lode na príves!

Akcia sa uskutoční za dodržania aktuálnych pandemických opatrení!

Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v programe podľa aktuálnej situácie.

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

ipel