Malý Dunaj 2023

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:               VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                         23. –25. júna 2023
Vedúci:                         Jozef Kubovič, +421 903 378 925, joe @ vk-hron.sk
Miesto:                         Malý Dunaj
Trasa:                           Potôň – Jahodná – Trstice
Počet km/obtiažnosť: cca 40 km / ZWB
Stravovanie:                z vlastných zásob,
Ubytovanie:                 vo vlastných stanoch a spacích vakoch, – kemping Jahodná (Alba Regia)
Doprava:                       vlastnými autami, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:         piatok 23. júna o 16.30 hod
Poznámka:                    každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                     do 14. júna 2023,  použi prihlasovací formulár
Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!
Poplatky: nečlenovia dospelí 20 € / osoba (manip. popl.)

Recent Posts
Showing 1 comments
    pingbacks / trackbacks

    Leave a Comment

    ipel