Malý Dunaj 2024

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:                  VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                          14. – 16. júna 2024
Vedúci:                          Jozef Kubovič,
Miesto:                           Malý Dunaj
Trasa:                            Potôň – Jahodná – Trstice
Počet km/obtiažnosť:      cca 40 km / ZWB
Stravovanie:                  z vlastných zásob,
Ubytovanie:                   vo vlastných stanoch a spacích vakoch
kemping Jahodná (Alba Regia)
Doprava:                        vlastnými autami, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:   piatok 14. júna o 16.30 hod
Poznámka:            každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                       do 10. júna 2024,  použi prihlasovací formulár
Poplatky:                        nečlenovia dospelí 20 € / osoba (manip. popl.)
Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!

Recent Posts
Showing 1 comments
    pingbacks / trackbacks

    Leave a Comment

    ipellodenica