Ipeľ 2024

 In aktualita, propozície, Uncategorized

Usporiadateľ:                  VK Hron Kalná nad Hronom
Termín:                         24. – 26. mája 2024
Vedúci:                          Jozef Kubovič,
Miesto:                           Ipeľ
Trasa:                            Kubáňovo – Chľaba
Počet km/obtiažnosť:    38 km / ZWC
Stravovanie:                  z vlastných zásob,
Ubytovanie:                   vo vlastných stanoch a spacích vakoch, voľné táborenie
Doprava:                       obecný autobus, lode prívesom VK Hron
Naväzovanie lodí:   piatok 24. mája 2024 o 16.30 hod
Poznámka:            každý si donesie popruhy na naviazanie lode!
Prihlášky:                      do 17. mája 2024,  použi prihlasovací formulár
Poplatky:                       nečlen klubu: 30,-€/osoba, mládež 20,-€/osoba

Počet účastníkov je limitovaný, uprednostnení budú členovia VK Hron a ich príslušníci!

Program:

Piatok:
do 16.30      zraz v lodenici v Kalnej, naviazanie lodí, naloženie materiálu
17.00          odchod do Kubáňova (rkm 38), táborenie na voľnej ploche,

Sobota:
plavba do Malé Kosihy (rkm 18) cca 20 km (prenáška hate Ipeľský Sokolec),
táborenie na voľnej ploche pri hati

Nedeľa:
plavba do Chľaby, 18 km, cca 16:00  ukončenie splavu, balenie, odchod domov

Recent Posts
Showing 1 comments
    pingbacks / trackbacks

    Leave a Comment

    HT_2024_cover