Čata – Szentendre 2024

 In aktualita, propozície

aktualizované 8.7.2024

Propozície na stiahnutie v .pdf

Usporiadateľ : VK HRON Kalná nad Hronom
Termín :           25. – 28. júla 2024
Vedúci :           Jozef Kubovič, e-mail: joe @ vk-hron.sk
Miesto :           Hron, Dunaj
Trasa :             Čata – Leányfalu
Počet km/obtiažnosť : cca 70 km / ZWC
Stravovanie :   z vlastných zdrojov,
Ubytovanie :   vo vlastných stanoch a spacích vakoch
Doprava :        autobus (obec Kalná) + vlastnými autami
Plavidlá :         prenajaté veľké kanoe z Leányfalu
Odchod :         vo štvrtok 25. júla 2027 o 12:00 hod z Kalnej
Účastnícky poplatok :
nečlenovia klubu: 30,- € (manipul. popl.) 
Uzávierka prihlášok : záväzne do 12. júla 2024! Použi prihlasovací formulár

Počet účastníkov je limitovaný, členovia VK HRON budú uprednostnení!

Poznámka :    poplatky za  táborenie si platí každý sám.

Rámcový program: 

štvrtok 25. júla 2024
12:00 hod odchod z Kalnej do lodenice, naloženie materiálu, odchod do Čaty (Hron, rkm 21,5)
cca 13:00 – nasadnutie na vodu
plavba po trase Čata (Hron, rkm 21,5) – Kamenín (rkm 11), cca 10 km
táborenie camping K2

piatok 26. júla 2024
Kamenín (rkm 11)
plavba po trase Kamenín (rkm 11) – Dömös (Dunaj, rkm 1700) cca 30 km
táborenie v Dömös kemping


sobota 27. júla 2024
plavba po trase Dömös (Dunaj, rkm 1700) – Szentendre (Szentendrei D. rkm 11) cca 30 km,
táborenie v kempe Pap sziget

nedeľa 28. júla 2024
Szentendre (Szentendrei D. rkm 11) príchod autobusu, presun do Szentendre
prehliadka mesta, obed, odchod domov


V prípade potreby môžu byť podmienky a program splavu upravené!

Recent Posts

Leave a Comment

lodenica